Vi erbjuder även kompletta tak med sedumtäckning, Sedumtak ger en modern och miljövänlig karaktär på fastigheten och bidrar med en hållbar och effektiv dagvattenhantering.